NL Doet 2016 18 april en ALV

Hallo allemaal,

Komende vrijdag gaan we onze NL Doet actie houden: maskers wassen.

Willen jullie daarom handdoeken meenemen en haardrogers? We willen de maskers weer droog in de kast doen (als dat niet lukt, neem ik ze mee naar huis om daar verder te drogen, dus het komt goed). Wij zorgen voor zeep etc.

En dan de ledenvergadering: op 1 april is het zover. Bijgevoegd vinden jullie de agenda en een kort jaarverslag. Mary Vaes zal het bestuur gaan verlaten, en wij stellen drie jonge mensen aan u voor om het bestuur te versterken.

- Joerie Mulder (junior), 19 jaar, schermt sinds 2006 bij onze club en is eerstejaars student bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool.

- Dennis van der Klooster, jeugdlid, 16 jaar, schermt sinds 2011, zit in

5 VWO aan RSG De Borgen. Hij doet de financiële administratie.

- Margretha Kamerman, jeugdlid, 14 jaar, schermt sinds 2011, en zit in 3 VWO van het Gomarus College.

Mochten er nog meer mensen (schermers of ouders) zin hebben zich in het bestuur in te zetten, dan kunt u zich eenvoudig via de mail aanmelden.

Persoonlijk mag natuurlijk ook!

Verder zoeken wij een nieuw reservelid voor de kascommissie. Dit betekent dat u volgend jaar nog niet aan de beurt bent om te helpen de kas te controleren, maar wel als een ander lid van de commissie niet beschikbaar is. In de twee jaren daarna vormt u samen met nog iemand de kascontrolecommissie.

Tenslotte: er is WEL training op Goede Vrijdag.

Hartelijke groet, ook namens Tim en Mary

Zwany

------------------------------

Agenda Algemene Ledenvergadering SV Desperado 1 april 2016

1.    Opening en agenda
2.    Bespreking verslag april 2015
3.    Jaarverslag 2015
4.    Vooruitblik 2016 (zie toelichting onderaan de agenda)
5.    Huidige stand van zaken SV Desperado
a.    Volgend Best of Six
6.    Huishoudelijk reglement :
-    Voorstel mbt gebruik clubmateriaal. We willen een borgsysteem opzetten, ipv een huursysteem. Dit zal tijdens de vergadering uitgelegd worden.
-    Opzeggen
-    Vóór 1 december en voor 1 juni schriftelijk (mag per e-mail) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , uiterlijk een maand van tevoren.
-    De bondscontributie voor het lopende jaar wordt niet gerestitueerd. (inningsdatum 1 januari of ½ jaar 1 juli)
-    Bij tussentijdse opzegging blijft contributie verschuldigd tot en met 31 december of 30 juni van het lopende jaar.

7.    Jaarcijfers en begroting
a.    Jaarcijfers 2015
b.    Verslag kascontrolecommissie
c.    Zaal
d.    Materiaalkosten
e.    Vaststellen contributie 2016: voorstel is de contributie niet te veranderen. In de maand volgend op de 12e, 17e en 22e verjaardag wordt de contributie aangepast.  Zie overzicht aan het einde van deze agenda.
f.    Vaststellen begroting 2016

8.    Kledingverkoop via site
9.    Sponsoracties
a.    Collecte OranjeFonds 17-21 mei, minimaal 10 mensen nodig. Opbrengst voor de helft voor de vereniging. Voorstel: 1 wijk in Assen
b.    Poiesz actie in voorjaar (aanmelden september). Supermarktactie. 1 zaterdag actie voeren bij de winkel. 1 keer met wat jongelui naar Leeuwarden, prijs ophalen.
c.    Sponsorclicks (nog uitzoeken)
d.    Andere mogelijkheden?

10.    Invulling vacatures  
-    Bestuur:  Joerie Mulder (algemeen lid), Dennis van der Klooster (jeugdlid financiële administratie), Margretha Kamerman (jeugdlid)
-    Kascontrole: opvolger nodig voor Mark Span.
-    Organisatie Best of Six
-    Verslagen schrijven van wedstrijden, foto’s etc op facebook.

11.    Rondvraag

12.    Afsluiting

Toelichting bij punt 4:
Vooruitblik 2016
In dit jaar willen we vooral meer bekendheid aan de vereniging geven door posters en flyers mee te geven, om in scholen op te hangen. Ook gaan we weer bezig met clinics, om te beginnen in Smilde. Verder willen we materiaal kopen om geïnteresseerden van passende maskers en vesten te kunnen voorzien. Er komt een verkoophoek op de site. We gaan meedoen aan NL Doet en nog meer acties.

Hits: 3122